ข่าวประกาศ

ประกาศรับสมัครงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน(การเงินและบัญชี)จำนวน 1 อัตรา(รอบ2)สังกัดสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

0 comments

กำหนดการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

0 comments

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลุกจ้างชั่วคราว วิทยาลัยเทคนิคถลาง

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

0 comments

กำหนดการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน(การเงินและการบัญชี)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

0 comments

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงิน(การเงินและการบัญชี)จำนวน 1 อัตรา (ดูรายละเอียด)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

0 comments

กำหนดการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย(วิทยาเขตสุพรรณบุรี)

กำหนดการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย เอกสารแนบ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

0 comments

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย(วิทยาเขตสุพรรณบุรี)

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย(วิทยาเขตสุพรรณบุรี) เอกสารแนบ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

0 comments

ประกาศผลขายทอดตลาดพัสดุ 3 รายการ

ประกาศผลขายทอดตลาดพัสดุ 3 รายการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

0 comments

วิทยาเขตสุพรรณบุรี และคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาด ได้ดำเนินการขายทอดตลาดวัสดุ 78 รายการ

งานพัสดุ สังกัดกองลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี และคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาด ได้ดำเนินการขายทอดตลาดวัสดุ 78 รายการ

0 comments

รายการครุภัณฑ์ 78 รายการ

รายการครุภัณฑ์ 78 รายการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

0 comments

ประกาศ การขายทอดตลาดพัสดุ 78 รายการ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

0 comments

ประเมินราคาวัสดุประกอบอาคาร บริเวณอาคารแววเที่ยงธรรม ชั้น 2

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

0 comments

ข้อห้ามการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก และวัตถุชนิดอื่นที่ทรงตัวในบรรยากาศได้ภายในบริเวณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ ฉบับลงวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2561

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

0 comments

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมต่อต้านและหลีกเลี่ยงการเล่นพนันฟุตบอลออนไลน์ ในช่วงฟุตบอลโลก 2018

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

0 comments

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง กรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ. ๒๕๖๑

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

0 comments

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง นโยบายการป้องกันและต่อต้านการให้หรือการรับสินบน พ.ศ. ๒๕๖๑

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

0 comments

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง มาตรการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเพื่อ ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๑

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

0 comments

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภทสายบริการ พ.ศ. ๒๕๖๑

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

0 comments

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ลงวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2561

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

0 comments

ข้อบังคับฯว่าด้วยธรรมนูญนักศึกษา2561

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

0 comments

การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน ๑๐ รายการ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

0 comments

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ปี 2561 ประเภทโอนย้ายสถานศึกษา /เลื่อนชั้น /ซ้ำชั้น /รอรับสิทธิ์ /และสถานศึกษาเดิม

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ปี 2561 ประเภทโอนย้ายสถานศึกษา /เลื่อนชั้น /ซ้ำชั้น /รอรับสิทธิ์ /และสถานศึกษาเดิม รายละเอียด มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

0 comments

ประกาศรายชื่อ ขาดสอบ และ ตารางสอบ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย เครื่องแบบและเครื่องแต่งกายของนักศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

0 comments

ตารางเรียนปรับพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 61

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

0 comments

ใบสมัคร และหลักเกณฑ์การแข่งขันประกวดอาหารไทยภาคกลาง โครงการสืบสารศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน

สามารถลงทะเบียนแข่งขันออนไลน์ได้ดังนี้  การลงทะเบียนแข่งขันอาหารภาคกลาง https://goo.gl/forms/IBkQS6Yo02TSUI1M2 2.  ์การลงทะเบียนแข่งขันอาหารเพื่อสุขภาพ https://goo.gl/forms/vaV0dwcxdyXlAkpP2

0 comments

โครงการ สืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

0 comments

มาตราการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ

มาตราการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

0 comments

การรับสมัครสโมสรนักศึกษาปี 2561

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

0 comments

สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นวิทยากรอบรมวิสาหกิจชุมชน

สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นวิทยากรอบรมวิสาหกิจชุมชน

0 comments

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย จรรยาบรรณของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย จรรยาบรรณของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

0 comments

ประกาศการใช้ครุยวิทยฐานะ การแต่งกายบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และการรับรองใบแสดงผลการศึกษา และใบรับรองคุณวุฒิ

1. (ประกาศการใช้ครุยวิทยฐานะ2561) 2. (ประกาศการแต่งกายบัณฑิต) 3. (ประกาศการรับรองใบแสดงผลการศึกษา)   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

0 comments

สถาบันขงจื่อ มสด. ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาจีนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561

รายละเอียดโครงการค่ายภาษาจีนภาคฏดูร้อน2018  (Clickที่นี่) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

0 comments

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ.2561

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การใช้ครุยวิทยฐานะในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ. 2561 (อ่านรายละเอียดที่นี่)   2. ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง

0 comments

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เปิดรับสมัครชั้นประถม

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เป็นโรงเรียนรัฐบาลของรัฐแห่งแรกในประเทศไทย โดยในส่วนของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้เปิดระดับชั้นประถมแล้ว โดนในส่วนอนุบาลเด็กเล็กแบ่งได้ดังนี้

0 comments

ตารางสอบปลายภาค ของนักศึกษาภาคปกติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ประจำภาคเรียนที่ 1/2560

ตารางสอบปลายภาค ของนักศึกษาภาคปกติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ประจำภาคเรียนที่ 1/2560   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

0 comments

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ 17 รายการ

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ 17 รายการ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ-๑๗-รายการ เอกสารแนบท้ายประกาศ   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

0 comments

การประชุมวิชาการ ด้านประกันคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

0 comments

ประกาศขายทอดตลาดจักรและโต๊ะสูง

ประกาศขายทอดตลาดจักรและโต๊ะสูง เอกสารแนบท้ายประกาศ   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

0 comments

ระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ด้วยสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้อนุมัติและให้ความเห็นชอบกฎหมายลำดับรอง ที่ออกตาม พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.๒๕๕๘ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)

0 comments

ประกาศให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาไทย “Darmasiswa Scholarship Program” (Non Degree) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐/๒๕๖๑

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรม รัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประกาศให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาไทย “Darmasiswa Scholarship Program” (Non Degree) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐/๒๕๖๑

0 comments

ประกาศจัดตั้งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ประกาศจัดตั้งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

0 comments

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

0 comments

ระเบียบว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมนักศึกษาฯ 2559

ระเบียบว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมนักศึกษาฯ 2559

0 comments

ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์

ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์

0 comments

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2558 (อนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 24 มิถุนายน 2559)

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2558 (อนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 24 มิถุนายน 2559) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

0 comments
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี