หน้าแรก

กิจกรรม KM

กองบริการนักศึกษาประชุมกองและKM”Coffee Conner”ประจำเดือนพฤษภาคม2561

กองบริการนักศึกษามีการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2561 โดยมี  ผศ.ดร.สุรพงษ์ นิ่มเกิดผล ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา เป็นประธาน   ในการดำเนินกิจกรรมโครงการKM “coffee Conner ในประเด็นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ แนวทางการสร้างจิตใจสำนึกที่ดีและกระตุ้นให้นักศึกษา เวลา9.30-11.30น.ณห้องประชุมแปดเหลี่ยม อาคารสวนแก้ว2

0 comments

กองบริการนักศึกษาประชุมกองและ KM “coffee Conner”ประจำเดือนเมษายน2561

กองบริการนักศึกษามีการประชุมประจำเดือนเมษายน 2561 โดยมี  ผศ.ดร.สุรพงษ์ นิ่มเกิดผล ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา เป็นประธาน   ในการดำเนินกิจกรรมโครงการKM “coffee Conner ในประเด็นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ แนวทางการสร้างจิตใจสำนึกที่ดีและกระตุ้นให้นักศึกษา เวลา9.30-11.30น.

0 comments

กองบริการนักศึกษามีการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2561

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 9.30 – 11.00 น. กองบริการนักศึกษามีการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2561 โดยมี  ผศ.ดร.สุรพงษ์ นิ่มเกิดผล ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา เป็นประธาน   ในการดำเนินกิจกรรมโครงการKM “coffee Conner ในประเด็นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ แนวทางการสร้างจิตใจสำนึกที่ดีและกระตุ้นให้นักศึกษาดำเนินการทำกิจกรรมการประชุมและการดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

0 comments

การกองบริการนักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมKMประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (ครั้งที่2)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ นิ่มเกิดผล ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (ครั้งที่2) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ เวลา 13.30 – 15.30 น. พร้อมทั้งดำเนินโครงการ “coffee Conner กองบริการนักศึกษา “ ในประเด็นแนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนากิจกรรมสำหรับนักศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ณ อาคารสวนแก้ว 2 ห้องประชุมแปดเหลี่ยมชั้น 2

0 comments

กิจกรรมทั้งหมด