หน้าแรก

กิจกรรม KM

19 มีนาคม 2562 ได้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

เมื่อวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 ได้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร ดร.สุขุมเฉลยทรัพย์ โดยมี ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม เป็นประธานในที่ประชุม ในหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการดำเนินการจัดการความรู้ ของวิทยาเขตสุพรรณบุรี การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

0 comments

กองบริการนักศึกษาประชุมกองและKM”Coffee Conner”ประจำเดือนพฤษภาคม2561

กองบริการนักศึกษามีการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2561 โดยมี  ผศ.ดร.สุรพงษ์ นิ่มเกิดผล ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา เป็นประธาน   ในการดำเนินกิจกรรมโครงการKM “coffee Conner ในประเด็นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ แนวทางการสร้างจิตใจสำนึกที่ดีและกระตุ้นให้นักศึกษา เวลา9.30-11.30น.ณห้องประชุมแปดเหลี่ยม อาคารสวนแก้ว2

0 comments

กองบริการนักศึกษาประชุมกองและ KM “coffee Conner”ประจำเดือนเมษายน2561

กองบริการนักศึกษามีการประชุมประจำเดือนเมษายน 2561 โดยมี  ผศ.ดร.สุรพงษ์ นิ่มเกิดผล ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา เป็นประธาน   ในการดำเนินกิจกรรมโครงการKM “coffee Conner ในประเด็นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ แนวทางการสร้างจิตใจสำนึกที่ดีและกระตุ้นให้นักศึกษา เวลา9.30-11.30น.

0 comments

กองบริการนักศึกษามีการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2561

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 9.30 – 11.00 น. กองบริการนักศึกษามีการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2561 โดยมี  ผศ.ดร.สุรพงษ์ นิ่มเกิดผล ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา เป็นประธาน   ในการดำเนินกิจกรรมโครงการKM “coffee Conner ในประเด็นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ แนวทางการสร้างจิตใจสำนึกที่ดีและกระตุ้นให้นักศึกษาดำเนินการทำกิจกรรมการประชุมและการดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

0 comments

กิจกรรมทั้งหมด