มสด. ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี
ร่วมงาน “เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ประจำปี 2555”


 

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี เข้าร่วมงานวันคล้ายวันพระราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิสหล้านภาลัย ประจำปี 2555
ณ อุทยานบรมราชานุสรณ์ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามพรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานของงาน ซึ่งกิจกรรมจัดในวันที่ 25 และ 26 กุมภาพันธ์ 2555  ทั้งนี้บุคลากรของศูนย์
อาจารย์ และนักศึกษาจากโรงเรียนการเรือน เข้าร่วมออกร้าน พร้อมทั้งสาธิตการทำขนมไทย

   
    web design/copy writer : Bancha Phumdee