โรงเรียนการเรือน 
ร่วมงานมหกรรมอาหารอร่อยของดีเมืองสุพรรณฯ


 

โรงเรียนการเรือน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี  ซึ่งประกอบด้วยสาขาคหกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ และสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร นำนักศึกษา  อาจารย์และเจ้าหน้าที่จากโรงเรียนการเรือน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสุพรรณบุรี
 เข้าร่วมสาธิตการทำอาหาร  และออกบูธแสดงผลงานนักศึกษาและจำหน่ายอาหาร  ในงานมหกรรมอาหารอร่อยของดีเมืองสุพรรณ ครั้งที่ 14
ตั้งแต่วันที่ 12 - 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ณ ถนนเณรแก้ว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

     
     
   
   
     
     
     
var a2a_config = a2a_config || {}; a2a_config.linkname = "ศูนย์สุพรรณบุรี มสด. ต้อนรับคณะผู้ปกครองและนักศึกษา"; a2a_config.linkurl = "http://www.suphan.dusit.ac.th/activity_news/29-03-54/290354.html";