ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ประชุมสัมนาเผยแพร่นักการเมือง


 

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กรกฏาคม 2555 งานกิจการนักศึกษานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสุพรรณบุรี
นำนักศึกษาเข้าร่วมการประชุมสัมมนา โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักคณะกรรมการ
เลือกตั้งจังหวัดสุพรรณบุรี ณ โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์  จ.สุพรรณบุรี

 
     
     
     
    web up load : tanarat tubtimthai